Fåglar sedda vid Tegelängen

Summa: 125 arter

Doppingar:     Smådopping
Storkfåglar:   Gråhäger
Svanar:           Knölsvan
                       Sångsvan
Gäss:              Sädgås
                       Spetsbergsgås
                       Bläsgås
                       Grågås
                       Kanadagås
                       Vitkindad gås
                        Prutgås
Simänder:       Gravand
                        Bläsand
                        Snatterand
                        Kricka
                        Gräsand
                        Stjärtand
                        Årta
                        Skedand
Dykänder:      Brunand
                        Vigg
                        Bergand
                        Knipa
Skrakar          Salskrake
                        Storskrake
Örnar:             Havsörn
Hökar:            Brun kärrhök
                        Blå kärrhök
                        Ängshök
                        Sparvhök
Vråkar:           Bivråk  
                        Ormvråk
Gjusar:            Fiskgjuse
Falkar:            Tornfalk
                        Stenfalk
                        Lärkfalk
                        Pilgrimsfalk
Sumphöns:      Vattenrall
                        Rörhöna
                        Sothöna
Tranor:           Trana
Vadare:          Strandskata
                        Mindre strandpipare
                        Större strandpipare
                        Ljungpipare
                        Kustpipare
                        Tofsvipa
                        Kustsnäppa
                        Småsnäppa
                        Mosnäppa
                        Spovsnäppa
                        Kärrsnäppa
                        Myrsnäppa
                        Brushane
                        Dvärgbeckasin
                        Enkelbeckasin
                        Dubbelbeckasin
                        Rödspov
                        Myrspov
                        Småspov
                        Storspov
                        Svartsnäppa
                        Rödbena
                        Gluttsnäppa
                        Skogssnäppa
                        Grönbena
                        Drillsnäppa
                        Smalnäbbad simsnäppa
Måsar:            Dvärgmås
                        Skrattmås
                        Fiskmås
Trutar:            Gråtrut
                        Havstrut
Tärnor:           Fisktärna
Duvor:            Skogsduva
                        Ringduva
Ugglor:           Hornuggla
                        Jorduggla
Seglare:           Tornseglare
Kungsfiskare: Kungsfiskare
Lärkor:            Sånglärka
Svalor:             Backsvala
                         Ladusvala
                         Hussvala
Piplärkor:        Ängspiplärka
Ärlor:              Gulärla
                        Forsärla
                        Sädesärla
Gärdsmygar:  Gärdsmyg
Trastfåglar:    Rödhake
                        Buskskvätta
                        Stenskvätta
                        Ringtrast
                        Koltrast
                        Björktrast
                        Taltrast
                        Rödvingetrast
                        Dubbeltrast
Sångare:         Sävsångare
                        Rörsångare
                        Lövsångare
Flugsnappare: Grå flugsnappare
                        Svartvit flugsnappare
Mesar:           Blåmes
                        Talgoxe
                        Pungmes
Törnskator:    Törnskata
                        Varfågel
Kråkfåglar:    Skata
                        Kaja
                        Råka
                        Kråka
                        Korp
Starar:            Stare
Sparvfinkar:   Pilfink
Finkar:           Bofink 
                       Grönfink
                       Steglits
                       Hämpling
                       Vinterhämpling
                       Gråsiska
                        Rosenfink
Fältsparvar:   Lappsparv
                       Gulsparv
                       Sävsparv