Mariestads Fågelklubb - LogotypeVälkommen till
Mariestads Fågelklubb

Startsida

Allmänt

Arkiv

Fotografier

Klubbinformation

Länkar

Medlemmar

Kartinformation

Mariestad

Tegelängen

Tegelängsarter

Tegelängsrapport

Artlistor

Nya Svenska artlistan

Dvärgmåsen

Interna sidor

Logga in

Observationer juli - december 2011
Rapportmottagare och sammanställt av Sam Hjalmarsson

Sångsvan:  Stora antal sågs under senare delen av hösten vid St.Ek - Boterstena. Bl.a. noterades 90 ex 6.11 (SEC), 450 ex 19.11 (LA), 500 ex 22.11 (LA) och 440 ex 26.11 (POB).
Strax S Björsätersviken sågs 155 ex 26.12 (SH).

Mindre sångsvan:  Vid St.Ek - Boterstena sågs 3 ex 24.10 (BS), 1 ex 26.10 (BS), 3 ex 29.10 och 31.10 (MO m fl) och 2 ex 1-2.11 (PH, JF, EK).

Sädgås:  Den milda vintern gjorde att stora antal stannade kvar i våra trakter. Vid Boterstena sågs bl.a. 1000 ex 25.12 (SH, JOH) och 1300 ex 30.12 (SEC, GF, LJ, SH).
En stor notering för Ymsen var 500 ex 30.10 (MF).

Spetsbergsgås:  Vid Boterstena sågs 2 ex 18.9 (POB), 3 ex 22.10 (POB, AA), 4 ex 26.10 (LK), 2 ex 29.10 (POB) och 1 ex 25.12 (SH, JOH). Vid Låstad sågs 7 ex 22.10 (POB, AA) och 10 ex 30.10 (GJ, POB).
I Ymsen sågs 1 ex 30.10 (MF) (kanske första fyndet i sjön?).

Bläsgås:  1 ex förbiflygande Ekudden 17.9 (PÅ), 2 ex Låstad 22.10 (POB, AA) och 1 ex 30.10 (POB, GJ) samt 6 ex Rörsås, Boterstena 25.12 (SH, JOH).

Grågås:  Stort antal: minst 1000 ex mot N utmed Tidan i Västeräng, Mariestad 28.9 (SZ, MZ). Decemberobservationer: 1 ex mot SV Yttre hamnen, Mariestad 10.12 (MF) och 2 ex 11.12 (SH, EMH, JOH), 3 ex Björsätersviken 26.12 (SH).

Kanadagås:  Stort antal: ca 800 ex mot N utmed Tidan i Västeräng, Mariestad 28.9 (SZ, MZ).

Vitkindad gås:  På fälten nära Låstad sågs 12 ex 22.10 (POB, AA), 7 ex 27.10 (LJ) och 5 ex 30.10 (POB).

Bläsand:  Stort antal: ca 1100 ex i södra Östen 26.9 (POB).

Snatterand:  Succén fortsätter för arten vid Tegelängens våtmark och i juli sågs 4 kullar med sammanlagt 18 pull (SEC, SH, LJ, EMH m.fl.).
Större antal senare under hösten vid Tegelängen: 13 ex 27.8 (SH), 12 ex 11.9 (SEC), 13 ex 9.10 (SH), 12 ex 15.10 (SEC) och 16 ex 19.10 (SH).

Kricka:  Stora antal: vid Önabacken, Boterstena sågs 360 ex 23.9 (POB, PS) och 300 ex 25.9 (POB, SEC, GJ m.fl.).

Stjärtand:  Vid Tegelängen sågs 1 ex 23.8 (SEC), 25.8 (LJ), 27.8 (SH) och 11.9 (SEC).

Skedand:  Vid Tegelängen sågs arten 6 gånger 11.8 - 19.10 (SEC, SH). Som mest sågs 3 ex 14.10 (SH).

Brunand:  1 ex i Tegelängen 27.7 (SH) och 28.7 (SEC).

Vigg:  Som du läste i förra numret av "Dvärgmåsen" så blev det ju en repris med en häckning i år igen vid Tegelängen. Honan med 7 pull (från början var det 9 pull) sågs t.o.m. 20.7 (SEC, LJ, SH, EMH).
Decemberobservationer: vid Yttre hamnen, Mariestad sågs arten 9.12 - 22.12. De största noteringarna var 17 ex 10.12 (MF) och 15 ex 11.12 (SH, JOH, EMH).

Sjöorre:  5 ex Ekudden 17.9 (PÅ) och 1 ex Sandviken 29.10 (POB).

Svärta:  De enda observationerna under det här halvåret blev märkligt nog från december. Vid Yttre hamnen, Mariestad sågs 1 hontecknad 9.12 (SH) och 10.12 (MF) och förmodligen var det samma fågel som sågs vid Ekudden 22.12 (SH) och 26.12 (SH). Vid Mellåsen, Björsätersviken sågs 4 hannar 11.12 (JK).

Salskrake:  Ymsen bjuder ju alltid på salskrakar på hösten även om det inte blev några toppnoteringar i år. Höstens första fåglar sågs 9.10 då 6 ex noterades (TJ). Sedan sågs bl.a. 11 ex 26.10 (JK),  34 ex 30.10 (MF), 20 ex 6.11 (TJ), 7 ex 12.11 (LJ), 27 ex 15.11 (LJ) och 12 ex 26.11 (PB). Vid Bäcken/Ekudden sågs 5 ex 20.11 (SH, MH), 5 ex 11.12 (SEC) och 1 ex 22.12 (SH). Vid Sandviken sågs 2 ex 2.12 och 4.12 (SH).

Småskrake:  Utanför Vänern är det sparsamt med observationer och därför var 2 ex i Ymsen 30.10 (MF) riktigt kul. Decemberobservationer: vid Sandviken sågs 1 par 2.12 (SH), 1 hanne 4.12 (SH, POB) och 2 ex 10.12 (MF).

Storskrake:  Större antal: vid Yttre hamnen, Mariestad noterades 105 ex 9.12 (SH), 155 ex 10.12 (MF) och 175 ex 11.12 (SH, JOH, EMH).

Orre:  1 ex Fornborgen, Vristulven 27.11 (HEL).

Vaktel:  Spelande fåglar: 1 ex Skogen, Östen 20.7 (POB), 1 ex Björsätersviken 25.7 (SH) och 1 ex Stommen, Tidavad 20.8 (POB, PS).

Skäggdopping:  Decemberobservationer: vid Sandviken gjordes observationer 2.12 - 16.12 med som mest 22 ex 11.12 (SH, EMH, JOH). Vid Yttre hamnen, Mariestad sågs arten 9.12 - 22.12 med största antal den 11.12 då 19 ex sågs (SH, EMH, JOH). Övrigt: 1 ex Brommösund 27.12 (SH, JOH, EMH).

Gråhakedopping:  1 juv Björkkullen, N Forshem 17.9 (POB).

Svarthakedopping:  1 ex Ymsen 30.10 (POB).

Storskarv:  Decemberobservationer: 1 ex Yttre hamnen, Mariestad 9.12 (SH) och 10.12 (MF).

Bivråk:  1 ex Lövåsen, SO Låstad 10.7 (POB), 1 ex Leksberg 16.7 (JK), 1 ex mot S Sandviken 1.8 (SH, MH), 2 ex Ymseborg 4.8 (SEC, SH), 1 ex St.Ek 10.8 (LJ), 1 ad Österäng 13.8 (POB), 1 ex Dillö 4.9 (POB) och 1 juv mot S Mon, Tidavad 24.9 (POB, PS).

Havsörn:  Rörsås-St.Ek-Boterstena: 1 ex 5.7 (SH), 1 ex 30.7 (JK), 3 ex 21.8 (POB), 2 ad och 1 juv 17.9 (SEC, LJ), 6 ex 24.9 (POB, PS), 2 ex 2.10 (LJ), 2 ad och 1 juv 16.10 (SEC) 1 ex 16.10 (PB), 2 ad 17.12 (SEC), 1 ad 24.12 (PB), 1 ad 25.12 (SH, JOH), 2 ad 30.12 (SEC, GF, LJ, SH).
Ymsen:  2 ex 25.7 (JK), 1 ex 16.10 (DJ), 2 ex 22.10 (DJ), 3 ex 30.10 (MF), 1 ex 3.11 (SH, JOH) och 3 ex 26.11 (PB).
Vänern: arten har setts flyga regelbundet över Viksnäs udde under senare delen av sommaren (RMS, ES),  2 ex Sandviken 24.7 (POB, PS), 1 ad Ekudden 27.8 (SH), 1 ex Kalvö 10.9 (BM), 1 ex Lekevi, Mariestad 1.10 (BM), 1 ad Mariestadsfjärden 9.10 och 19.11 (SH, SGS), 1 ex Sandviken 4.12 (SH, POB),
1-2 ex Brommösund 6.12 (HEL), minst 8 ex Yttre hamnen, Mariestad - Sandviken 10.12 (MF) (se exkursionsrapport), 1 ex Sandviken 11.12 (SH, EMH, JOH) och 1 ex Forshemsviken 14.12 (HEL).
Övrigt:  2 ex Österäng 13.8 (POB), 1 ad Krutöarna, Viken 2.10 (PB).

Brun kärrhök:  I förra numret av "Dvärgmåsen" skrev vi om 10 par som höll revir i vår närhet. En ny lokal med möjlig häckning är Rörsås-Utby där 1 hanne sågs med byte 9.7 (POB). Ibland kanske det är svårt att följa upp alla revir och se hur häckningen går men vid Säbyviken blev det i alla fall en lyckad häckning med 3 flygga ungar (POB).
Stort antal: 4 hannar och 1 hona Ullervad 4.9 (SEC).
Ganska sen höstobservation: 1 hona Boterstena 2.10 (LJ).

Blå kärrhök:  I området Rörsås-St.Ek-Boterstena ses det alltid blåa kärrhökar under speciellt september och oktober. Även i år har det kommit in några rapporter (SEC, LJ, PB).
Sena höst/vinterobservationer i samma område var 1 hona 20.11 (PB) och 1 hanne 25.12 (SH, JOH).

Stäpphök:  Åter igen ett besök av denna raritet och som tidigare är det Tidandalen vid St.Ek-Boterstena som drar till sig arten: 1 juv rastade och sedan sträckte den mot S vid Ekby 28.8 (POB, RSJ, PS).

Obestämd kärrhök:  1 juv Ekby - Önabacken, Boterstena 23.9 (PS, POB). Fågeln liknade i mycket stäpphök men kan ha varit en hybrid stäpphök/blå kärrhök.

Fjällvråk:  Som vanligt ses några ex i området Rörsås-St.Ek-Boterstena. De första fåglarna kom ganska tidigt då 2 ex sågs 25.9 (SEC, POB) och som mest sågs 4 ex 17.12 (SEC).

Kungsörn:  1 ex (2K) Boterstena 29.10 (AE, POB), 1 ex (1K) Önabacken, Boterstena 5.11 (PH) och Utby 8.11 (JK) och 1 ex (1k+) St.Ek 20.11 (LJ).

Fiskgjuse:  1 ad med 1 juv i bo i Årnästrakten 2.8 (POB). (för sammanställning för 2011, se förra numret av "Dvärgmåsen").

Tornfalk:  Förmodligen häckar arten varje år i området Rörsås-St.Ek-Boterstena. En trolig häckning noterades vid Rörsås 9.7 (POB) och på samma plats sågs 4 ex 13.8 (SEC). Decemberobservationer: 1 ex Rörsås 25.12 (SH, JOH) och 30.12 (SEC, GF, LJ, SH).

Aftonfalk:  1 ex (1K) sträckte mot S vid Tidavad 23.9 (PS). Andra fyndet i år i området av denna ovanliga falk.

Stenfalk:  1 hanne Skrivaregården, Tidavad 27.8 (POB), 1 ex Björkkullen, N Forshem 17.9 (POB), 2 honor Önabacken,. Boterstena 18.9 (POB) och 2 ex mot S Mon, Tidavad 25.9 (POB, PS).

Lärkfalk:  1 ex Fågelöviken, Torsö 9.7 (POB), 1 ex Sandviken 17.7 (POB), 1 ex Rörsås 22.7 (POB), 1 ex Viken 3.8 (PB), 1 ex Viksnäs 11.8 (RMS, ES), 1 ex som jagade tornseglare och ladusvalor vid Önabacken, Boterstena 12.8 (POB), 1 ex Tidan, Västeräng Mariestad 22.8 (SZ, MZ), 1 ex Rödjan 11.9 (SH, MH) och 1 ex Önabacken, Boterstena 23.9 (POB).

Pilgrimsfalk:  En mängd observationer under hösten vilket är fantastiskt roligt. Arten har ju ökat rejält i Sverige på senare tid och i vårt område är Tidandalen vid Rörsås-St.Ek-Boterstena-Tidavad suveränt. I det området gjordes följande observationer: 2 ex Rörsås 13.8 (SEC), 1 ex Stommen, Tidavad 20.8 (POB, PS), vid Boterstena 1 juv 28.8 (POB), 1 ex 10.9 (SEC), 17.9 (JK), 18.9 (POB) och 23.9 (POB, PS), 2 juv Ekby 24.9 (POB), 1 ex som slog en mås vid Boterstena 25.9 (SEC), 1 ex Ekby kyrka 30.9 (JK), 1 ex som slog en kaja vid Utby 28.10 (JK) och 1 ad Boterstena 26.11 (POB).
Övriga observationer: 1 ex jagade starar vid Fredsberg 17.9 (POB), 1 juv södra Östen 26.9 (POB) och 1 ex Berga kyrka 11.10 (UW).

Trana:  2 ex regelbundet hela sommaren vid Sjöbergs lilla hamn i Björsätersviken (RMS, ES).
153 ex rastande V om Älgarås kyrka 30.9 (SZ). Enligt Britta Klippås har upp till 300 ex rastat här under september (SZ).
Sen observation: 1 ex Fornborgen, Vristulven 27.11 (HEL).

Större strandpipare:  2 ex Boterstena 18.8 (SH, PS), 8 ex Stommen, Tidavad 20.8 (POB, PS) och 2 ex Boterstena 25.9 (SEC).

Kustpipare:  Vid Sandviken sträckte 35 ex mot SV enligt följande: 10 ex 17.7 (SH), 10 ex 18.7 (SH, POB), 14 ex 19.7 (SH) och 1 ex 24.7 (PS).
Övrigt: 5 ex mot S Öjatornet, Östen 20.7 (POB), 1 ex Björsätersviken 25.7 (SH), 5 ex mot SV Ekby kyrka 6.8 (PS), 1 ex Bankälla, Östen 11.8 (POB, LK), vid Önabacken, Boterstena sågs 1 ex 18.9 (POB), 2 ex 22.9 (JF), 5 ex 23.9 (POB, PS) och 5 ex 25.9 (POB, SEC, GJ, AP),  1 ex mot S Tidavad 24.9 (POB, AP, PS).

Kustsnäppa:  Vid Sandviken sträckte totalt 189 ex mot SV enligt följande: 12 ex 10.7 (POB), 96 ex 17.7 (SH), 30 ex 18.7 (POB, SH) och 51 ex 19.7 (SH).

Småsnäppa:  1 ex Bankälla, Östen 16.8 (POB) och 1 ex Stommen, Tidavad 20.8 (POB, PS).

Mosnäppa:  1 ex Tegelängen 11.7 (SEC).

Kärrsnäppa:  Fler än 10 ex sågs vid följande tillfällen: 24 ex mot SV Sandviken 17.7 (SH), 12 ex mot SV Sandviken 21.8 (POB), 70 ex Önabacken, Boterstena 23.9 (PS, POB) och 12 ex Bölstad, Torsö 23.9 (SH).

Spovsnäppa:  1 ad Låstad kyrka 7.8 (PS) och 2 ex Tidavad 20.8 (POB, PS).

Brushane:  Mycket stora antal rastade vid Boterstena i augusti. Förmodligen är det de högsta summorna någonsin i vår kommun: 150 ex 14.8 (HR), 250 ex 16.8 (PS), 200 ex 18.8 (PS, SH) och 250 ex 20.8 (POB, PS).

Myrspov:  Vid Sandviken sträckte 695 ex mot SV enligt följande: 200 ex 17.7 (SH), 343 ex 18.7 (SH, POB), 143 ex 19.7 (SH) och 9 ex 24.7 (PS).
Övrigt: 45 ex mot S vid Öjatornet, Östen 20.7 (POB), 1 ex Rörsås 24.7 (PS), 1 ex Bankälla, Östen 11.8 (POB, LK) och 1 ex Boterstena 16.8 (PS).

Småspov:  16 ex mot SV Rörsås 9.7 (POB), 2 ex mot SV Sandviken 18.7 (SH, POB), 10 ex mot S Öjatornet, Östen 20.7 (POB), 1 ex Önabacken, Boterstena 12.8 (POB), 1 ex mot SV Bankälla, Östen 16.8 (POB) och 2 ex mot SV Sandviken 21.8 (POB).

Storspov:  Största antal under perioden var 34 ex mot SV Sandviken 18.7 (SH, POB). En ganska sen höstobservation var 1 ex Boterstena 25.9 (SEC).

Svartsnäppa:  Dåligt med observationer under sommaren/hösten: 1 ex Tegelängen 2.7 (SEC) och 3.7 (SEC, SH), 2 ex Ekudden 21.7 (LJ), 1 ex Ekby 28.7 (PS) och 1 ex Tidavad 20.8 (PS, POB).

Roskarl:  2 ex rastande vid Tidavad 20.8 (POB, PS). En mycket kul observation. Arten är ju relativt ovanlig i vår kommun och de observationer som gjorts är nog uteslutande vid Vänern. Troligen är detta alltså en ny art för området runt Tidandalen vid Rörsås-St.Ek-Boterstena-Tidavad.

Dvärgmås:  1 ad Ekudden (O Tegelängen) 3.7 (SH, SEC), 2 ex Sandviken 20.7 (SEC), 1 ex i början av augusti vid stenpiren Viksnäs (RMS, ES), 2 ad Björkkullen, N Forshem 17.9 (POB), 1 ad och 1 ex (1K) mot SV Sandviken 10.12 (MF), 1 ex (1K) Sandviken 25.12 (POB, SH, JOH). Alltså två observationer i december vilket är ovanligt.

Tretåig mås:  Arten är mycket ovanlig i vår kommun och tidigare finns bara ett fåtal observationer. I år blev det rekorduppträdande och det berodde på västliga stormar som "tryckte" in fåglarna över Vänern.
1 ad och 1 ex (1K) Yttre hamnen, Mariestad 9.12 (SH), 1 ad Sandviken 10.12 (MF), 4 ad och 1 ex (1K) mot S Askevik 10.12 (GE) och 3 ad  och 2 ex (1K) Laxhall, Brommösund 11.12 (POB, PS).

Silltrut:  1 ex på en åker vid Utby 5.7 (SH). Fågeln gick tillsammans med ca 300 fisk- och skrattmåsar.

Silvertärna:  5 ex mot SV Sandviken 7.8 (POB).

Alkekung:  1 ex Sandviken 2.12 (SH). Fågeln kom sträckande mot SV men gick ner på vattnet halvvägs mot Viksnäs udde. Arten är mycket ovanlig i vår kommun och det här var ev det fjärde fyndet sedan Fågelklubben bildades 1962. De kraftiga västvindarna gjorde att det sågs flera alkekungar i inlandet, bl.a. i Vänern.

Skogsduva:  2 ex St.Ek 5.7 (SH), 8 ex Björsätersviken 25.7 (SH) och 1 ex spelande nära Furnästorp 7.8 (POB).

Turkduva:  Lyrestad är en av få platser i vår kommun där det fortfarande finns chans att se arten. I höst sågs där 6-8 ex 26.8 (Charles Falk gnm SH) och 1 ex 17.9 (TJ).

Gök:  På våren/försommaren hörs väl alltid några gökar häromkring. Men när det blir höst så "försvinner" de ofta spårlöst. En höstobservation har kommit in: 2 ungfåglar Boterstena 3.9 (SEC).

Berguv:  I området runt Katrinefors bruk/Electrolux så har det ju gjorts observationer flera år i rad nu, även om vi 2011 inte känner till någon häckning:
1 ex satt i en mast och hoade intensivt 8.9 (TJ) och den hördes hoa 8 gånger 10.10 - 31.12 (SEC). Vid 6 tillfällen hördes den på morgonen och 2 tillfällen på kvällen.

Sparvuggla:  1 ex Berga kyrka 1.10 (UW).

Spillkråka:  Sedd på minst 5 platser i Mariestads närhet hösten 2011 (på Torsö, vid Sjöberg, vid Vristulven m m) (HEL). 1 ex Ymseborg 4.8 (SEC, SH) och 1 ad och 1 juv Sandviken 4.9 (POB).

Trädlärka:  1 ex Tegelängen 11.12 (PH). Fågeln satt bl.a. på det nyplöjda området och sjöng. Detta är det andra vinterfyndet i vår kommun. Det första gjordes 2008, också det vid Tegelängen.
Övriga observationer: 4 ex mot S Tidavad 23.9 (PS), 6 ex mot S Mon, Tidavad 25.9 (POB, PS, AP), 3 ex mot SV Tidavad 30.9 (PS) och 3 ex sträckande Berga kyrka 1.10 (UW).

Hussvala:  Stort antal: ca 150 ex vid Ekudden 10.9 (SÅB).

Forsärla:  1 ex i Tidan Västeräng, Mariestad 5.7 (SH, MH, SZ, MZ) och 2 ex 24.7 (SZ, MZ), 1 ex mot S Önabacken, Boterstena 21.8 (POB), 3 ex sträckande Mon Tidavad 24-25.9 (POB, PS), 1 ex mot SV nära Bredsäter 1.10 (POB).

Sidensvans:  Höstens första: 10 ex Södra vägen, Mariestad 10.10 (MH).
Större antal: ca 100 ex Ekudden 2.11 (SH), ca 150 ex i och kring Milstensparken, Mariestad fr.o.m. 4.11 (SZ, MZ), ca 80 ex Strandvägen, Mariestad 12.11 (SEC).

Isabellastenskvätta:  1 ex Boterstena 23.10 (PS, HR). Se speciell artikel i detta nummer av "Dvärgmåsen".

Kärrsångare:  1 sjungande Kräftån, Boterstena 5.7 (SH).

Gransångare:  1 sjungande Viksnäs i juli (RMS, ES) och 24.9 (RMS, ES), 1 sjungande Sjukhuset, Mariestad 26.9 (MH) och 1 ex Mellåsen 1.10 (POB).

Svartmes:  Britta Klippås har matat ca 15 orädda ex i Hallerud fr.o.m. 5.12 (SZ).

Törnskata:  Häckningar: 1 par Österäng (POB), 1 par matar 2 juv V Borrud 3.8 (POB) och på samma plats 6 ex 5.8 (SEC).
Möjliga häckningar: 1 par Gummerstad/Sandviken i juli (POB, SEC),  1 hanne Jutabadet 2.8 (POB).

Varfågel:  1 ex Viksnäs 7.8 (RMS) (mycket ovanligt med sommarobservationer av arten), 1 ex St.Ek 17.9 (SEC, LJ), 1 ex Ekby kyrka 30.9 (JK), 1 ex Hallansberg 8.10 (DJ), 1 ex Aspetorp, Moholm 13.10 (DJ), 1 ex Lindholmen 5.11 (POB), 1 ex Kvarnkärr, Torsö 5.11 (POB), 1 ex Ekudden 12.11 (SEC),  vid Hamnen, Mariestad 1 ex 8.12 (JK), 11.12 (PH) och 16.12 (SH), 1 ex Björsätersviken 12.12 och 20.12 (HEL).

Nötkråka:  1 ex Önabacken, Boterstena 12.8 (POB) och 1 ex Lindbergs domänreservat, Vristulven 16.8 (DJ).

Bo/Bergfink:  Stort antal: 13600 ex mot S vid Mon, Tidavad 24.9 (POB, PS).

Steglits:  2 ex Ekudden 31.7 (SEC), 16 ex Ekby 28.8 (POB), 12 ex Bredsäter 1.10 (POB), 2 ex Tegelängen 5.11 (SH).

Mindre korsnäbb:  Strax V om Borrud sågs ca 15 ex 4-5.8 (SEC, SH, JK) och ca 40 ex 7.8 (POB).

Bändelkorsnäbb:  Den här ovanliga korsnäbben sågs i stora mängder i Sverige under andra halvåret 2011. I Mariestadstrakten har vi tidigare bara ett fåtal observationer och nu höll fåglar till i ett område strax V om Borrud, Ymsen. Där sågs 12 ex 3.8 (POB, PS, HR), 10 ex 4.8 (JK, SEC, SH), 10 ex 5.8 (SEC), 4 ex 7.8 (POB), 11 ex 27.8 (POB) och 2 ex 30.10 (MF). Övrigt: 10 ex Granvik, SO Undenäs 2.8 (PB).

Rosenfink:  1 ex Kyrkvägen, Sjötorp 8.7 (SZ, MZ).

Stenknäck:  Stora antal: 20 ex Lugnås kyrka 6.12 (HEL), 11 ex Smeby, NV Moholm 16.12 (DJ). Flocken i Lugnås är en av de största vi sett i vår kommun.

Lappsparv:  1 ex Önabacken, Boterstena 18.9 (POB).

Snösparv:  16 ex Midskär, Mariestadsfjärden 29.10 (POB), vid Boterstena sågs 40 ex 5.11 (PH), 70 ex 26.11 (POB), 10 ex 17.12 (POB) och 50 ex 30.12 (SEC, GF, LJ, SH).

Observatörer:  AA = Annelie Andersson, LA = Leif Arvidsson,
POB = Per-Olof Bengtsson, PB = Per Bjurén, SÅB = Stig-Åke Blyh,
SEC = Sven-Evert Carlsson, GE = Göran Engberg, AE = Anders Eriksson,
JF = Jörgen Fritzson, GF = Gösta Funke, MF = Mariestads Fågelklubb,
EMH = Emil Hjalmarsson, JOH = Joel Hjalmarsson,
MH = Marita Hjalmarsson, SH = Sam Hjalmarsson, PH = Peter Hjelm,
DJ = David Johansson, GJ = Gunnar Johansson, LJ = Leif Johansson,
TJ = Thomas Johansson, LK = Lena Kempe, EK = Edvin Klein,
JK = Jan Kruse, HEL = Hans-Erik Lundin, BM = Bo Magnusson,
MO = Martin Oomen, AP = Anita Persson, HR = Henrik Roos,
BS = Björn Spetz, PS = Peter Spetz, SGS = Sten-Gunnar Steénson,
RSJ = Rune Stenholm Jakobsen, ES = Evan Sörensson,
RMS = Ruth-Marie Sörensson, UW = Ulf Wiktander,
MZ = Marianne Zetterberg, SZ = Stig Zetterberg,  PÅ = Patrick Åström.

 

Tegelängen växer igen.
Du som promenerat förbi Tegelängen har säkert märkt att området växer igen mer och mer. Under hösten 2011 har vi i Fågelklubben försökt att åtgärda det. Mariestads kommun har hjälpt oss att pumpa ur vattnet och Rune Skogsberg har varit inne på området och plöjt det han har kommit åt. Även om det inte gick att få bort alla tuvor så blev det i alla fall mycket bättre. Vi får hoppas på en spännande vår vid Tegelängen. Visst tar du dig väl en sväng dit? Om inte annat så får du väl besöka området på "Ekuddendagen".