Tegelängsrapporter  våren-07

Mars 07
April 07
Maj 07

Tegelängen: Årsrapporter

2007

2009

2010

Samrapporter

Mars 07Övrigt

Överfallen av tjäder
Vår i Halland

 

Dvärgmåsen jan- juni 07

Dvärgmåsen juli-dec 07

Dvärgmåsen jan-juni 08

Dvärgmåsen juli-dec 08

Dvärgmåsen juli-dec 09

Dvärgmåsen jan-jun 10

Dvärgmåsen juli-dec 10

Dvärgmåsen jan-juni 11

Dvärgmåsen juli-dec 11

Vårtecken 07

Bilder från slettnes

Bilder från Varanger

Kohägerbild Jan Kruse

 

Exkursioner:

Ymsen 2007

Örnexkursion 2007

Björsätersviken 2008

Hattarevik 2009

Kilsviken 2009

Örnexkursion 2009

Kvismaren 23/5 2010

Ymsen 30/10 2011

Mariestadsfjärden 10/12 2011

Veckans bild: 2007

v.42 Vitvingad tärna Stig Åberg

v.43 Halsbandsflugsnappare Stig Åberg

v.44 Stenskvätta Stig Åberg

v 45 Stripgås Stig Åberg

v46 Pilfinkar Stig Åberg

v 47 Berglärka Jan Kruse

v 48 Havsörn Jan Kruse

 v 49 Kungsfågel Jan Kruse

v.50 Strömstare Leif Johansson

v. 51 Fjällvråk Jan Kruse

v.52 Sparvhök Leif Johansson

2008

v.2 Röd glada Jan Kruse

v.3 Nötskrika Leif Johansson

v.4 Entita Jan Kruse

v.7 Häger Jan Kruse

v.9 Tofsvipa Leif Johansson

v.11 Sparvuggla Jan Kruse

v.12 Tofsvipa Stig Åberg

v.13 Turkduva Margit Torbjörnsson

v. 16 Strandskator Jan Kruse

v.18 Steglits Margit Torbjörnsson

v.19 Berglärka Stig Åberg

v. 21 Dubbelbeckasin Jan Kruse

v. 23 Trastsångare Stig Åberg

v.24 Göktyta Jan Kruse

v.26 Fiskgjuse Stig Åberg

v.29 Hornuggla Margit Torbjörnsson

v.32 Rödstjärtunge Stig Åberg

v.34 Gräsand Stig Åberg

v.35 Flygande strandskata Stig Åberg

v.37 Ärtsångare Jan Kruse

v.39 Törnskateungar Margit Torbjörnsson

v.41 Gulärla Leif Johansson

v.42 Emil m. havssula

v.44 Nötväcka Stig Åberg

v.46 Tornseglare Jan Kruse

v.47 Nötskrika Margit Thorbjörnsson

v.49 Skäggmes Stig Åberg

v.50 Glasögonflugsnappare POB 

2009

v.1 Rhinoceros hornbill: POB

v.3 Hedpiplärka Jan Kruse

v.5 Kungsfiskare Jan Kruse

v.6 Havsörn Jan Kruse

v.8 Knipa Leif Johansson

v.10 Sidensvans Leif Johansson

v.11 Bläsgäss Jan Kruse

v.12 Havsörn Jan Kruse

v.15 Trana Stig Åberg

v.16 Järnsparv Jan Kruse

v.18 Storlom Leif Johansson

v. 20 Örnunge Jan Kruse

v.23 Snatterand Stig Åberg

v.24 Ejdrar Stig Åberg

v.25 Rödspov Jan Kruse

v.32 Koltrast Stig Åberg

v.35 Tjäder POB

v.38 Bofinkshona Stig Åberg

v.39 Skäggdopping Jan Kruse

v.42 Storspov Jan Kruse

v.44 Tärnmås Stig Åberg

v.47 Kungsfågel Stig Åberg

v.49 Havsörnen och kråkan Stig Åberg

v.50 Tornfalk Jan Kruse

2010

v.4 Björktrast Jan Kruse

v.7 Gärdsmyg Margit Thorbjörnsson

v.8 Frusna starar Leif Johansson

v.11 Pilgrimsfalk Jan Kruse

v.13 Havsörn Jan Kruse

v.18 Vit Stork Jan Kruse

v.20 Bofink Stig Åberg

v.21Vitkindade gäss Jan Kruse

v.24 Härmsångare Jan Kruse

v.29 Trastsångare Jan Kruse

v.38 Kornknarr Jan Kruse

v.45 Myrspov Stig Åberg

v.52 Björktrast Stig Åberg

2011

v.2 Sparvhök Stig Åberg

v.5 Tofsmes Jan Kruse

v.6 Flame-colored tanager POB

v.9 Tofsmes Jan Kruse

v.11 Bläsand Stig Åberg

v13 Ejdrar Stig Åberg

v.14 Kricka Stig Åberg

v.15 Grågås Stig Åberg

v.19 Kohäger Stig Åberg

v.20 Spovsnäppa Stig Åberg

v.22 Rödhuvad dykand Stig Åberg

v.23 Gåsgam Stig Åberg

v.25 Grågås Stig Åberg

v.29 Småtärna Stig Åberg

v.34 Törnsångare Stig Åberg

v.37 Steglits Stig Åberg

v.39 Skäggdopping Stig Åberg

v.43 Svarthalsad dopping Stig Åberg

v.45 Nötväcka Leif Johansson

v.48 Vråkar Stig Åberg

 

2012

v.2 Alkekung Per-Olof Bengtsson

v.6 Björktrast Jan Kruse

v.8 Gråsiska Stig Åberg

v.12 Blåmes Stig Åberg

v.16 Kricka Stig Åberg

v.18 Strandskator Leif Johansson

v.19 Småskrake Leif Johansson

v.21 Fisktärna Leif Johansson

v.26 Trastsångare Sven-Evert Karlsson

v.34 Ladusvala Leif Johansson

v.37 Grönsångare Stig Åberg