Aktuella Obsar - Artportalen

Dagens obsar - Västergötland
Dagens obsar - Mariestad
Årslista 2015 - Mariestad
Alla rapporterade arter - Mariestad

Det går enkelt att välja mellan olika datum i den senaste veckan.
Lägg markören på pilen efter årtalet 2016, så dyker den senaste veckans datum upp.
Klicka på någon av dessa för att byta datum.


Stadsnära

Foto: Stig Åberg

Fågelarter sedda vid Tegelängen

Summa: 129 arter

Doppingar

Svarthakedopping
Smådopping

Storkfåglar

Gråhäger
Ägretthäger

Svanar

Knölsvan
Sångsvan

Gäss

Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås

Simänder

Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand

Dykänder

Brunand
Vigg
Bergand
Knipa

Skrakar

Salskrake
Storskrake

Örnar

Havsörn

Vråkar

Bivråk
Ormvråk

Gjusar

Fiskgjuse

Falkar

Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk

Sumphöns

Vattenrall
Rörhöna
Sothöna

Tranor

Trana

Vadare

Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Smalnäbbad simsnäppa

Måsar

Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås

Trutor

Gråtrut

Tärnor

Fisktärna

Duvor

Skogsduva
Ringduva

Ugglor

Hornuggla
Jorduggla

Seglare

Tornseglare

Kungsfiskare

Kungsfiskare

Lärkor

Sånglärka

Svalor

Backsvala
Ladusvala
Havstrut
Hussvala

Piplärkor

Ängspiplärka

Ärlor

Gulärla
Forsärla
Sädesärla

Gärdsmygar

Gärdsmyg

Trastfåglar

Rödhake
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast

Sångare

Sävsångare
Rörsångare
Lövsångare

Flugsnappare

Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare

Mesar

Blåmes
Talgoxe
Pungmes

Törnskator

Törnskata
Varfågel

Kråkfåglar

Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp

Starar

Stare

Sparvfinkar

Pilfink

Finkar

Bofink
Grönfink
Steglits
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Rosenfink

Fältsparvar

Lappsparv
Gulsparv
Sävsparv