Se medlemmarnas bilder

Galleri

- Du skickas vidare till ny sida.

Silvertärna

Silvertärnans ankommer till Sverige under slutet på april, början på maj och lämnar igen redan under juli och första veckan i augusti. Deras korta vistelse beror på långa flyttvägar till (stor del i) södra Ishavet och det är roligt att se att silvertärnorna återkommer, trots detta.

Mindre hackspett

Ekudden - Mariestad, 27/6 2015
/Leif Johansson

Mindre hackspett

Leif hörde de intensiva trumvirvlarna när han gick ur bilen. Den har ju mycket snabb frekvens så att det var en mindre hackspett förstod jag, säger han.

Mindre hackspett

Mariefors - Mariestad, 17/3 2015
/Leif Johansson

Storlom

Storlomsunge fotad vid Edsån, där lommen ofta häckar.

Storlom unge

Edsån, 2014
/Leif Johansson

Sparvuggla
Sparvuggla

Österäng, dec 2006
/Jan Kruse

Fotografier

"Veckans Bild" 2007-2012

- Ni skickas vidare till arkivet på den tidigare hemsidan.

Kohäger
Kohäger

/Jan Kruse