Artlistor

Nya Svenska Artlistan

The Complete Checklist of Swedish Birds

Artportalen - Aktuella Obsar

Dagens obsar - Västergötland
Dagens obsar - Mariestad
Årslista 2015 - Mariestad
Alla rapporterade arter - Mariestad

Det går enkelt att välja mellan olika datum i den senaste veckan.
Lägg markören på pilen efter årtalet 2015, så dyker den senaste veckans datum upp.
Klicka på någon av dessa för att byta datum.

Dvärgmåsen

Observationer januari - juni 2014 - Läs Dvärgmåsen här!
Observationer januari - juni 2012 - (Länkas till Mariestads Fågelklubbs gamla hemsida)

Observatörer

AA = Annelie Andersson,
AG = Andreas Gustafsson,
AK = Andreas Karlsson,
AP = Anita Persson,
BB = Bror Bister,
BK = Björn Karlsson,
BM = Bo Magnusson,
BS = Björn Spetz,
BSV = Björn Svensson,
CAN = Carina Anderdahl,
CF = Christer Florman,
CH = Christoffer Härsjö,
CI = Camilla Ivarsson,
DJ = David Johansson,
ECL = Eva-Clara Lundahl,
EH = Elmer Hjalmarsson,
EMH = Emil Hjalmarsson,
EK = Edvin Klein,
ES = Evan Sörensson,
GF = Gösta Funke,
GJ = Gunnar Johansson,
GS = Göran Strid,
HEL = Hans-Erik Lundin,
HJ = Hans Johnsson,
HR = Henrik Roos,
JOH = Joel Hjalmarsson,
JJ = Johan Jannert,
JK = Jan Kruse,
JL = Joakim Landberg,
JR = Jan Rosander,
KB = Kristine Bister,
KC = Kerstin Carlborg,
KHA = Karin Hante,
LA = Lennart Andersson,
JF = Jörgen Fritzson,
LG = Lars Grimborg,
LJ = Leif Johansson,
LK = Lena Kempe,
LÅL = Lars Ålstam,
MBR = Mats Brisegård,
MF = Mariestads Fågelklubb,
MH = Marita Hjalmarsson,
MHO = Mikael Holst,
MLB = Marie-Louise Brorsdotter,
MP = Monika Paulsson,
MR = Mats Rydgård,
MS = Martin Sandmark,
MZ = Marianne Zetterberg,
PB = Per Bjurén,
PG = Per Grenabo,
PH = Peter Hjelm,
POB = Per-Olof Bengtsson,
PS = Peter Spetz,
PÅ = Patrick Åström.
RMS = Ruth-Marie Sörensson,
RR = Rolf Ryd,
SAK = Stig Arne Karlsson,
SEC = Sven-Evert Carlsson,
SGS = Sten-Gunnar Steénson,
SH = Sam Hjalmarsson,
SO = Staffan Odqvist,
SZ = Stig Zetterberg,
SÅ = Stig Åberg,
SÅB = Stig-Åke Blyh,
TJ = Thomas Johansson,
UW = Ulf Wiktander.